Nápoveda

Tento e-shop slúži na zefektívnenie nákupu povoleniek pre členov SRZ MsO Banská Bystrica.

Veríme, že oceníte tento technologický pokrok v našej organizácii a budete zhovievaví v prípade menších nedostatkov pri spustení tohto procesu. Petrov zdar!

Zlé heslo

Zadali ste zlé heslo.